Terug naar hoofdmenu

Linten

     in rangorde

De linten zijn hier in
hierarchische rangorde
opgegeven.

Buitenlandse eretekens
en eretekens van 
verenigingen volgen 
daarachter.

Let wel: Wanneer er
meerdere eretekens
van dezelfde orde of
soort zijn, wordt enkel
de hoogste in rang 
gedragen.