Grootlint Leopoldsorde

Grootkruis Kroonorde

Grootkruis Orde van Leopold II

Groot-Officier Leopoldsorde Groot-Officier Kroonorde
Groot-Officier Orde van Leopold II

Commandeur Leopoldsorde

Commandeur Kroonorde Commandeur Orde van Leopold II Officier Leopoldsorde
Officier Kroonorde Officier Orde van Leopold II Ridder Leopoldsorde Ridder Kroonorde Ridder Orde van Leopold II
Palmen Kroonorde Medaille Kroonorde Medaille Orde van Leopold II

Militair Medaille Art 4 - Moed

Oorlogskruis 40-45

Gewapende Weerstand Politieke Gevangene Zeevaartmedaille 40-45

Burgerlijk Kruis 40-45

Burgerlijk Medaille 40-45

Kruis der Ontsnapten Nationale Erkentelijkheid Vrijwilliger 40-45 of Vrijwilliger-Strijder Herinneringsmedaille 40-45

Herinnering Buitenlandse Oorlogstonelen

Krijgsgevangene 40-45 AbyssiniŽ Congo 40-45 Burgerlijke Weerstand

Recruterings Centrum Belgisch Leger

Werkweigeraar 40-45 - gele strepen Werkweigeraar 40-45 - witte strepen Werkweigeraar 40-45 - rode strepen Weggevoerde 42-45

Militair Strijder

Oorlogsinspanning Congo

Dienstster

Militair Kruis 1e Klasse Militair Kruis 2e Klasse

Militair Medaille 1e Klasse

Militair Medaille 2e Klasse Erekruis Militaire Dienst in Buitenland 1e Klas Erekruis Militaire Dienst in Buitenland 2e Klas Erekruis Militaire Dienst in Buitenland 3e Klas

Gewapende Humanitaire Operaties

Buitenlandse Opdrachten

Militaire Verdienste

Militaire Bewezen Dienst UNO Korea

Burgerlijk Kruis Moed

Burgerlijke Medaille Moed Burgerlijk Kruis Brandweer Burgerlijke Medaille Brandweer Burgerlijk Kruis Dienstjaren

Burgerlijke Medaille Dienstjaren

Arbeidseretekens Bijzondere arbeidseretekens