Nationale Orden
    Leopoldsorde
    Kroonorde
    Orde van Leopold II

Eretekens dienstjaren
    Burgerlijke Eretekens
    Arbeidseretekens
    Militaire Eretekens

Herinneringseretekens
    1914 - 1939
    1940 - 1954
    1954 - heden

Overzicht Linten

Voor verzamelaars